Johan van Aken
MULTI MEDIA ART 

 DIGITALE FOTOBOEKEN

Tekst fotoboek Panorama'

De wereld wordt meestal gezien als een foto: een bevroren werkelijkheid die onveranderlijk dezelfde is. Maar de wereld is anders. Zij beweegt en leeft onder invloed van het licht, de zon, het weer, de zwaartekracht en het verval van de scheikundige elementen. 

Ook Johan van Aken (Heerenveen, 1948) onderzoekt een wereld die veranderlijk is. In zijn schilderijen, fotografie en videobeelden zien we de reële ruimte, de werking van het licht en de voortschrijdende tijd. Het bijzondere van zijn werk is dat hij het dynamische karakter van de wereld toont door deze tot het uiterste te vertragen. Ook opvallend is dat de wereld die hij weergeeft niet of nauwelijks als zodanig te herkennen is. De reële ruimte is bij hem in een een virtuele wereld veranderd. Door het vertragen en abstraheren van de zichtbare werkelijkheid maakt Johan van Aken duidelijk dat de ruimte om hem heen groter is dan ze in werkelijkheid is. Zijn wereld lijkt even oneindig als absoluut.

Een ander kenmerk van zijn werk is dat de wereld die hij creëert, lijkt te stromen. Als in een traag stromende rivier verschijnen en verdwijnen er lijnen en vlakken die een natuurlijke oorsprong of een geometrisch bepaalde structuur lijken te bezitten. Niets in deze composities maakt de indruk stil te staan. Alles is in staat van wording / verandering. Een ander kenmerkt is de sfeer van stilte. Al dan iet aangestuurd door een zelf gecomponeerde ‘soundscape’ heerst ingetogenheid en terughoudendheid.

Door de veranderlijke wereld te vertragen en op te lossen in een gemanipuleerde, abstracte wereld van pixels, verdubbelingen en spiegelingen benadrukt hij niet alleen haar oneindige karakter, maar ook en vooral het feit dat iedere wereld in eerste instantie een wereld van gedachten en ideeën is. De vertragingstactieken die Johan van Aken toepast, zijn een vorm van meditatie, een techniek om tot een andere manier van zien / waarneming te komen. Door zijn werk gaan we het landschap letterlijk en figuurlijk anders zien en anders denken.

Rudy Hodel  

Curator en kunsthistoricus


 
Digitaal fotoboek Panorama's   fotografie&muziek Johan van Aken  
Details en abstracties


Zolang ik fotografeer heb ik altijd oog gehad voor details of het geïmpliceerde detail dat ont staat door verandering van licht, erosie of anderszins  die een abstractie of een textuur laten zien en uit de context gelicht een eigen zeggingskracht hebben.
Soms bevatten deze foto's  herkenbare elementen of hebben een schilderachtige verschijningsvorm, maar vaak roepen ze de vraag op waar je naar ziet omdat het beeld haar eigen visuele kenmerken  heeft.
Door een selectie te maken ontstond een serie foto's die samen een beeld vormen van wat ik door de jaren heen heb gefotografeerd.


 

 Digitaal fotoboek Details en Abstracties   © fotografie&muziek : Johan van Aken


 

Sequence

Beeldreeks, lijn,serie, waarin ik uitga van de horizontale lijn en van deze lijn kun je zeggen dat dit het begin is van een landschap dat ik converteer naar een innerlijk landschap waarin ik op zoek ben naar de essentie van ruimte en vorm . De computer biedt mij de mogelijkheid om hierin lagen en daarmee transparantie aan te brengen zodat de beelden een gelaagdheid krijgen die de composities verruimen en nieuwe diepten en essentie weergeven, waardoor ik meer dynamiek en raffinement in de composities kan brengen en deze beelden om kan zetten in bewegend beeld waarin tussen beelden ontstaan die de voorafgaande composities evolueren.

Zo kan ik toewerken naar de geometrische abstractie waarin ook mijn onderzoek plaats vind in de abstractie van het constructivisme.

In de video Sequence laat ik zien hoe het innerlijk landschap zich ontwikkelt in sequensen naar de geometrisch abstractie.

Voor het fotoboek zijn de beelden, filmstills, uit de video gehaald. 

 

 Digitaal fotoboek Sequence    ©Videostills&muziek: Johan van Aken