Johan van Aken
MULTI MEDIA ART 


JOHAN VAN AKEN 

   1948-2021


VIDEO   FILMSTILL  SCHILDERIJEN

VIDEO GEOMETRISCHE TENDENSEN  VAN 1978-2020                                                                             deze video geeft een overzicht van de door   Johan van Aken gemaakte werken


Het werk van de kunstenaar Johan van Aken (1948-2021) beweegt zich tussen het geometrisch-abstracte en het landschap.

 In 1978 vertaalde hij het geschilderde landschap naar het geometrisch-abstracte schilderij en sindsdien onderzoekt hij de mogelijkheden van de tweedimensionale ruimte van het schilderij waarbij hij het vierkant, de driehoek en de cirkel en afgeleiden hiervan gebruikt als basisvormen voor dit onderzoek in zijn beeldende geometrie.

In zijn schilderijen verbeeldt hij het geometrisch abstracte, of het landschap met geometrisch abstracte grondvormen, in een innerlijk landschap waarin hij de ruimte en tijd als verstilling zichtbaar maakt.

 Door gebruik te maken van de nieuwe media heeft hij een middel gevonden om deze uitgangspunten in bewegend beeld van bv. de wolken, de zee, het landschap en zijn geometrisch-abstracte video's zichtbaar te maken.

 Dit opent nieuwe wegen om met behulp van de nieuwe media te experimenteren met ruimte,tijd en beweging van de beelden en deze te vertragen om zo de tijd laten verglijden in een veranderende dynamiek en ritme, zodat er een nieuwe werkelijkheid wordt gecreëerd.  

De door van Aken op de computer gecomponeerde en uitgevoerde minimale muziek versterkt deze ervaring als tegenhanger van de snelheid van de beeldcultuur en de gehaaste tijd.  Hoogveenproject 1978 van realistisch naar abstract


  Kunst, filosofie, het leven, voor mij betekent dit  het zoeken naar essentie. Het instrument hiervoor is waarneming, het bewustzijn van het zich kunnen verwonderen, maar ook van ontvankelijkheid en intensiteit, niets is decor maar is zijn eigen wereld van de oneindige  veelheid van verscheidenheid.

Voor mij is kunst de mogelijkheid dit te registreren en uit te werken.

Mijn uitgangspunt was het  geometrisch-abstracte te verbeelden in de tweedimensionale ruimte van het schilderij en deze vervolgens te onderzoeken om grip te krijgen op de verbeeldde  ruimte, waarin het denken en de intuïtie de plaatsing van de lijn, het vierkant, de rechthoek, bepaalden.

Deze elementen vormen binnen het schilderij of de collages een gestold beeld waarmee je in gedachten de beweging voort kunt zetten. De vrijheid hiermee bezig te zijn heeft mij altijd gefascineerd.

Dit zelfde principe heb ik ook toegepast op het geschilderde  landschap door een vergaande abstractie door te voeren en de geometrische grondvormen op de organische vormen toe te passen waarin de horizontale lijn het zwaartepunt vormt waarin de suggestie van de  ruimte erboven en eronder deze erin verankert.

Het Taoïstische principe dat alles stroomt, dat het leven beweegt in een tijdstroom die vloeibaar en ongeconditioneerd is, is voor mij de essentie van het bestaan.

Hoewel het substantiële van het schilderen duidelijk mijn voorkeur heeft, ben ik ook altijd met fotografie bezig geweest. Met het binnentreden in de digitale wereld van de computer kwamen er voor mij nieuwe mogelijkheden te voorschijn en begon ik na te denken over het bewegend beeld in relatie met het gegeven van tijd als duur en de ruimte.

Begonnen met analoge video te digitaliseren ben ik al snel overgestapt met digitale video te registreren en mede dankzij de snelle computers met grotere rekencapaciteit en bewerking  programma's met meer mogelijkheden  ging er een wereld van nieuwe mogelijkheden voor mij open. Hierin kan ik experimenteren met puur landschappelijke filmbeelden door vertragen van de tijd en beelden in elkaar laten overvloeien of met  ruimte in ruimte en hiermee een nieuwe werkelijkheid te creëren om het voor mij essentiële vorm te geven.

Tegelijkertijd kan ik het geometrisch abstracte met de mogelijkheden van de computer op een nieuwe manier vormgeven met beweging en variatie van  kleur en overgangen in complexe vormen, dit alles vanuit  mijn ervaring als constructief kunstenaar  

 

 

 View into sea   filmstill  2010 

 

 

 foto  2020  Geometry in nature   filmstill 2016
Innerlijk landschap 2020


 

innerlijk landschap 2021


 Multidimension  2020